Производство

Шајки за конструкција тип А1 се изработени од ладно деформирана стврдната жица и се користат во областа на цивилната и индустриската градба.
Главната употреба на градежните Шајки е фиксирање на дрвени елементи и структури; што е незаменливо во изградбата на дрвени кофражни и во изградбата на покриви.