Поцинкувана мека жица

Црна жарена жица
02/02/2024
Поцинкувана тврда жица
02/02/2024