Поцинкувана тврда жица

Поцинкувана мека жица
Универзална мрежа поцинкована и плстифицирана во разни дебелина и висини