Поцинкувана тврда жица

Поцинкувана мека жица
02/02/2024
Квадратна мрежа
02/02/2024