Универзална мрежа поцинкована и плстифицирана во разни дебелина и висини

Поцинкувана тврда жица
Рабиц мрежа