Профили и цевки

Дебелина од 2.6мм до 4мм, димензии од фи 21.3мм до 139мм