Дуростат HARDOX лимови

Ладновалани лимови во табли и котури
Поцинкуван лим