Шајки од челична жица

Бодликава жица
02/02/2024
Истегнат метал
02/02/2024